กองทัพอากาศ ต่อสู้กับไฟป่า และหมอกควัน 11 เที่ยวบิน 22.1 ชม.(คลิป)

84

กองทัพอากาศ ต่อสู้กับไฟป่า และหมอกควัน 11 เที่ยวบิน 22.1 ชม.

หลังจากจัดตั้งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบินภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันส่วนหน้า พร้อมวางกำลัง โดยเครื่องบินตรวจการและฝึก แบบที่ ๒๐ ก (DA-42) สังกัด กองบิน 4 และ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) สังกัด กองบิน 46 ซึ่งปฏิบัติภารกิจ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

จนถึงวันนี้ได้ทำการบินไปแล้วทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน 22.1 ชั่วโมงบิน โดย เครื่องบิน DA-42 ทำการบินสำรวจจุดความร้อน เพื่อส่งข้อมูลให้กองอำนวยการร่วมและหน่วยงานของ 17 จังหวัดภาคเหนือ นำวางแผน และ เครื่องบิน BT-67 จะขึ้นทำการบินทิ้งน้ำดับไฟต่อไป

ทั้งนี้กองทัพอากาศจะยังคงปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานและกองอำนวยการร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน