วิกฤตน้ำกว๊านพะเยา แห้งเหลือ 5 ล้านกว่า จาก 55 ล้าน ลบม.

วันที่ 16 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนำเรือออกสำรวจน้ำในกว๊านพะเยา ที่มีสภาพลดระดับลงทุกวันจากปริมาณที่กักเก็บเดิมกักเก็บน้ำได้ 55.650ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำเพียง 5.669 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น10.18% ซึ่งเป็นที่น่าวิตกหวั่นน้ำจะไม่มีเพียงพอแก่การใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะการเกษตรและทำน้ำประปา หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำให้เพิ่มขึ้น คาดไม่พอแก่การใช้ อุปโภคและบริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งหากปริมาณน้ำไม่เพียงพอก็จะมีแผนสำรอง น้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเข้ามายังกว๊านพะเยาในโอกาสต่อไป

สำหรับสถานการณ์แหล่งกักเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยารวม 61 แห่งทั่วจังหวัด ปกติมีปริมาณการกักเก็บน้ำ รวม 142.119 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเหลือ 93.672 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65.91% เท่านั้น ก็ขอฝากถึงประชาชนตลอดจนเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาทั่วจังหวัดช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา