“จุติ”ควง”ชัยวุฒิ “มอบบ้านพอเพียงชนบท อ.พบพระ มอบประกาศนียบัตรผู้เสียสละเพื่อสังคม อ.แม่สอด

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก เดินทางไปมอบบ้านพอเพียงชนบท ปี 2566 จำนวน 10 ครัวเรือน งบประมาณ 209,000 บาท และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวม 13 ครัวเรือน งบประมาณ 455,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ปฎิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ต่อมานายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ได้เดินทางไปที่มูลนิธิเพื่อครอบครัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ นางสาวณัฐริดา มงคลคีรี ผู้เสียสละเพื่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบการทำความดีของสังคม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกิจกรรมการเพิ่มทักษะความชำนาญการทำเครื่องดื่มและการประกวดบาริสต้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพอีกด้วย