พะเยา ไหว้พระเชียงแสนสิงห์ 1-2-3 ชมผ้ายันต์โบราณวัดสว่างอารมณ์

1417

พะเยา ไหว้พระเชียงแสนสิงห์ 1-2-3 ชมผ้ายันต์โบราณวัดสว่างอารมณ์

ท่องเที่ยวไหว้พระเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา 2562 ปีนี้จะพาไปรู้จักกับวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 2 และสิงห์ 3 อายุมากกว่า 5-6 ร้อยปี นอกจากนั้นชมผ้ายันต์โบราณอายุมากกว่าร้อยปี ที่เก็บสะสมไว้ภายในวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนร่วมกันกราบไว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน ที่เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าทำการสักการะองค์พระพุทธรูป พระสิงห์ 1 พระสิงห์ 2 พระสิงห์ 3 ที่ประดิษฐาน ภายในบริเวณวิหารของวัด รวมทั้ง ทำการลอดซุ้มใต้ฐานองค์พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งวัดสว่างอารมณ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวัดที่มีความสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุมากกว่า 5-6 ร้อยปี มาประดิษฐาน ที่วัดดังกล่าว จนมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนเดินทาง เข้ามาสักการะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางวัดยังได้รวบรวม ผ้ายันต์โบราณที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี มากกว่า 50 ชิ้น นำมาเก็บสะสมไว้บริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์ของวัด เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าทำการสักการะ

โดยพระครูกัลยาโณภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ระบุว่า แต่เดิมวัดสว่างอารมณ์นั้น ยังไม่มีขึ้นโดยชาวบ้านในละแวกนี้ จะใช้วัดบุญโยชน์ เป็นสถานที่ทำบุญ และบริเวณท้ายหมู่บ้าน จะมีสำนักสงฆ์ที่ชาวจังหวัดราชบุรีอพยพเข้ามา และมาทำการก่อสร้างสำนักสงฆ์จากนั้น ก็ได้มีการอพยพกลับไปที่อื่น และทิ้งสำนักสงฆ์เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาก็ได้มีการจัดสร้างวัดสว่างอารมณ์ขึ้น และได้นำพระพุทธรูป จากสำนักสงฆ์เข้ามาประดิษฐาน ภายในบริเวณวัด และเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการขุดสระน้ำ บริเวณที่นาของตนเอง และพบพระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 2 และสิงห์ 3 ซึ่งเป็นฝีมือช่างของชาวล้านนา ที่มีอายุเก่าแก่ มากกว่า 5-6 ร้อย ปี ดังกล่าว จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ภายในวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้

ต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน และทำซุ้มให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทำการลอดซุ้มใต้ฐานองค์พระสิงห์ดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นทางวัด ยังได้เก็บรวบรวมผ้ายันต์โบราณที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายร้อยปี มาเก็บรวบรวมไว้ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์ของวัด เพื่อให้เดินทางมาเยี่ยมชมสักการะ ซึ่งได้รวบรวมผ้ายันต์โบราณไว้มากกว่า 50 ผืน ซึ่งถือว่า เป็นวัฒนธรรม ของคนโบราณ ในสมัยก่อนที่จะทำการเขียนอักษรล้านนาไว้ เพื่อให้บรรพชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ให้สูญหายไป