พะเยา วันสตรีตำบลแม่กา แข่งทำอาหารพื้นเมือง

วันที่ 12 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนงคราญ เครืออินทร์ ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มสตรี 18 หมู่บ้าน กว่า1,000คนจัดงานวันสตรีสากล โดยมี การเดินขบวนรณรงค์ ของสตรีทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูงเข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารโดมเทศบาลตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ในงานมีการประกวดผู้นำสตรีหมู่บ้าน 18หมู่ และพิธีมอบ ใบประกาศ เกียรติคุณ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน การแสดงการละเล่นการแสดงเต้นฟ้อนรำ ตลอดจนการแสดงสินค้าประกวดทำอาหาร พื้นบ้าน โดยมีรอ. ธรรมนัส พรมเผ่า ส.ส เขต 1 จังหวัดพะเยบา มาร่วมงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดงานมีขบวนเดิน
รณรงค์ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี ของกลุ่มสตรี การ ประกวด ผู้นำสตรี18 หมู่บ้าน ประกวดเต้นฟ้อนรำสตรี การแสดงสินค้าพื้นบ้านการประกวดทำอาหารพื้นบ้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรี และสตรีกล้าแสดงออก เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชน และรณรงค์ ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี และมอบใบ เกียรติบัตรให้สตรีที่ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและมีการประกวดอาหารพื้นบ้านของกลุ่มสตรีทั้ง 18 หมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รอ. ธรรมนัส พรมเผ่า ส.ส เขต 1 จังหวัดพะเยาและมาร่วมพิธีในการมอบรางวัลให้แก่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและเป็นประธานกรรมการใน ประกวดการทำอาหารพื้นเมือง และชิมอาหารของแต่ละ หมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย