พะเยา เมืองในสายหมอก PM 2.5 ยังคงเกินค่าอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงจมอยู่ในสายหมอกฝุ่นพิษ PM 2.5 ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการขับขี่บนท้องถนน ลดลง 10-20 เมตร ซึ่งจะสังเกตเห็นละอองฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วท้องถนนและตัวเมืองจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพและAQI มีค่า 225ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มองเห็นแสงพระอาทิตย์จางๆตามท้องถนนจะปกคลุมไปด้วยหมอกควันทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และท้องฟ้าปิดมืดครึ้มไปด้วยหมอกควัน ซึ่งปัญหาดังกล่าว เกิดจากการเผาป่า ในพื้นที่และเขตพื้นที่จังหวัดรอบข้างทำให้หมอกควันเข้าปกคลุมในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกินค่าดังกล่าว