พะเยา หมอกควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมเมือง

75

พะเยา หมอกควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมเมือง

วันที่ 11 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังคงหนาแน่นในพื้นที่เมืองพะเยา จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพและ AQI มีค่า 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มมองเห็นพระอาทิตย์ขมุกขมัว

จากสถานการหมอกควันที่ผ่านมาทำให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกปกคลุมจนมืออึมคลึม สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงออกมาแจ้งเตือน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยง