พะเยา หมอกควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมเมือง

วันที่ 11 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังคงหนาแน่นในพื้นที่เมืองพะเยา จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพและ AQI มีค่า 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มมองเห็นพระอาทิตย์ขมุกขมัว

จากสถานการหมอกควันที่ผ่านมาทำให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกปกคลุมจนมืออึมคลึม สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงออกมาแจ้งเตือน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยง