รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมวันไตโลก จังหวัดตากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 9 พันคน

145

รพ.แม่สอด จัดกิจกรรมวันไตโลก
จังหวัดตากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 9 พันคน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.พิสิฐ ลิมปธนโชติ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.แม่สอด นำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม จัดกิจกรรมวันไตโลก World Kidney Day ภายใต้คำขวัญ ประจำปี 2566 “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”

โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่ ประธานชุมชน ต.แม่สอด และ อสม. อ.แม่สอด เรื่องยาที่มีผลต่อไต, อาหารชะลอไตเสื่อม, การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเป็นโรคไต, และการปฏิบัติตนเพื่อชะลอไตเสื่อม เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพต่อไป

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 16,000 – 20,000 คนต่อปี และพบว่ามีผู้ป่วยตเรื้อรังระยะ 4 และ 5 ราว 52,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศสถานการณ์ผู้ป่วยไตในจังหวัดตาก ใน CKD ปี 65 มีผู้ป่วย ไตเรื้อรังระยะ 3, 4 และ 5 และเป็นผู้ป่วยล้างไตรายใหม่ อยู่ที่ 9788 ราย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น