ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมควายยักษ์ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

เพื่อพัฒนาการตลาดกระบือและอนุรักษ์กระบือไทยพื้นเมือง ส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีการปรับปรุงพันธุกรรมของกระบือให้มีคุณภาพดีขึ้น
จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดการแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย วันที่ 14 พฤษภาคม นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก ( บริเวณข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ)

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการตลาดกระบือและอนุรักษ์กระบือไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกมีการปรับปรุงพันธุกรรมของกระบือ ให้มีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พันธุ์กระบือในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพ เกษตรกรรักในอาชีพของตนเองและสืบทอดอาชีพการเลี้ยงกระบือจากรุ่นสู่รุ่น

ภายในงานจะจัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญควาย การประกวดกระบือประเภทต่าง ๆ อาทิ กระบือสีดำ รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้/เพศเมีย ,กระบือดำ รุ่นฟันน้ำนม 1 – 2 คู่ ,กระบือสีดำ รุ่นฟันแท้ 3 – 4 คู่ เพศผู้/เพศเมีย รวมทั้งประกวดกระบือเผือก และกระบือแคระ ซึ่งเป็นกระบือแฟนซี ที่มีความน่ารัก สวยงาม เพื่อชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ ขณะเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรที่ร่วมงาน ได้ชื่นชมกระบือพระราชทาน จำนวน 18 ตัว ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้กับทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงควาย ทั้งด้านอาหาร และการจัดการฟาร์มควายไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย มีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถจัดการผลผลิตจากควายที่มีอยู่ได้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ผู้สนใจ สามารถเที่ยวชมมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว ) จังหวัดพิษณุโลก