พะเยา หมอกควันยังปกคลุมไปทั่วบริเวณค่า PM 2.5 ยังอยู่ในเส้นแดง(คลิป)

64

พะเยา หมอกควันยังปกคลุมไปทั่วบริเวณค่า PM 2.5 ยังอยู่ในเส้นแดง

วันที่ 9 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน พิษ PM 2.5 ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) PM.10 อยู่ที่ 109ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)และ AQI อยู่ที่ 197ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพูนพิษ PM 2.5 มาหลายสัปดาห์และอยู่ในเกณฑ์สีแดงที่มีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งที่ผ่านมายังมีการเผาป่าเกิดขึ้นในเขตพื้นที่แนวเขาสูงและชุมชนติดแนวเขาทำให้ค่า PM 2.5 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง