ผู้ว่าฯ พะเยา นำ นทท.ไทย-เทศ -ประชาชน เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา วันมาฆบูชา

วันที่ 6 มี.ค.2566 ช่วงค่ำว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เปิดงาน เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาครั้งที่ 47 เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2566 และนำ ข้าราชการนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาลงเรือแจว ท่าเรือโบราณ เพื่อร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำกว๊านรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งการเวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยาในปีนี้ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาร่วมเวียนเทียน ทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก

จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ จังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์