พิษณุโลก สถานไฟป่า 4 อำเภอ เกิดหมอกควันปกคลุม และเพิ่มค่าเอ็มพี 2.5

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.1 (วังทอง) จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านป่ามะกรูด ม.11 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านป่ามะกรูด ม.11 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทิศทางของไฟ เพื่อเข้าทำการควบคุมไฟในพื้นที่ด้านหลังบ้านป่ามะกรูด ม.11 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าพิษณุโลก กรมป่าไม้ 6 คน ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 3 คน และ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง 9 คน และ จนท. ออป. เขากระยาง 6 คน สมทบร่วมปฏิบัติภาระกิจดับไฟและควบคุมไฟ ขณะนี้ไฟกำลังลุกไหม้รุนแรงขยายไปทางด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือตามสันเขาเป็นพื้นที่สูงชันขึ้นปฏิบัติงานยากลำบาก เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามีไม่เพียงพอ สำหรับการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ ถ้าไม่สามารถที่จะดับลงได้ไฟป่าจะไหม้รุกลามเป็นบริเวณกว้างนับ 1,000 ไร่

นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์ ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.1 (วังทอง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (สบอ.11) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าไฟป่าไหม้มาตั้งแต่วันที่ 3จนถึงวันนี้มีพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านทิศตะวันออกบ้านป่ามะกรูดหมู่ 11 ตำบลวังนกแอ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆเข้าพื้นที่ดับไฟและทำแนวกันไฟ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ข้างบนบอกว่ามีลมพัดแรงมีพื้นที่สุงชันและมีหนามมาก ซึ่งต้องการกำลังเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประสานขอเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าแล้ว