มี.ค. 6, 2023

อบจ.พิษณุโลก มีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ. นครไทย วันแรก 3 คน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

ซึ่งในวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 3 ราย คือ นายศิลา ปัญจรี อายุ 51 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 1 , นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว อายุ 68 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 2 และ นายวัชระ ไตรลักษณ์ อายุ 55 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 3 โดยบรรยากาศการเปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจ

สามารถดูรายละเอียดการสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5598-7681 โทรสาร 0-5598-7682