“วันนักข่าว” สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 2 พรรค ร่วมแจมเปิดตัวในงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่ามะปราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานพิธีสงฆ์”วันนักข่าว”ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เพื่อความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ โดยมีนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯให้การต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ในครั้งนี้

ทั้งนี้นักการเมืองที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย กันนะพันธ์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก นายชนะชน อ่อนอ้าย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พิษณุโลก เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ บุตรชายนายมนัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 และนายบวรเดช หล้าแหล่ง ว่าที่ผู้สมัครภูมิใจไทย เขต 1 พิษณุโลก

นายชนะชน อ่อนอ้าย ว่าที่ผู้สมัครพรรครวมไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่หาเสียงในเขต อ.นครไทย อ. ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ พบปะกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งนำนโยบายของพรรคไปพูดคุยกับประชาชน เพื่อให้เข้าใจในการทำงานของพรรค แม้ว่าจะเป็นคนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่คลุกคลีการเมืองมาตลอด ซึ่งคิดว่าถ้าสามารถเข้าไปเป็น ส.ส.ได้ ตนจะพยายามผลักดันเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุด และเรื่องภาระค่าครองชีพและหนี้สินของประชาชน ปัญหาการดำรงชีวิตคนในสังคม ครอบครัว