พะเยา หมอกควัน PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานปกคลุมพื้นที่พะเยา

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สถานการหมอกควัน PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ สภาพอากาศท้องฟ้าปิดเต็มไปด้วยหมอกควันพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป ติดต่อกันมาหลายวันและค่าหมอกควัน PM 2.5 ก็ได้เกินค่ามาตรฐานมาตลอดซึ่งในวันนี้จากการตรวจวัดค่าของหมอกควันพิษในพื้นที่จังหวัดพะเยาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) PM 10 มีค่า 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) AQI มีค่า 206ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ในขณะเดียวกันทาง นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และร่วมกัน บูรณาการทำแนวกันไฟบริเวณป่าวัดน้ำตกจำปางทองเพื่อป้องกันไฟป่า