เชียงราย ชาวบ้านแม่จัน 6 หมู่บ้าน 2 ตำบล คัดค้านไม่เอาเหมืองแร่

วันที่ 1 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านประมาณกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสื่อคัดค้านทำเหมืองแร่ ในเขตพื้นที่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ต่อ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มของชาวบ้าน ม.13 ธรรมจาริก ม.4 หน่องแว่น ม.14 จอปาคา ม.5 บ.สันตันแหน-สวนสัก ม.11 บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน และ ม.5 บ.ดงสุวรรณ ม.9 บ.แหลว-นาล้อม ต.สันทราย รวมประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้ลงชื่อยื่นหนังสื่อคัดค้านทำเหมืองแร่กว่า 868 คน หวั่นได้รับผลกระทบต่อ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ หากโครงการเหมืองแร่นี้เกิดขึ้นจริงคาดว่าชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 2 ตำบล ต้องได้รับผลกระทบมากมายและเดือดร้อน

ตามที่บริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง ได้ยื่นคำขอสัมปทานทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดเชียงราย รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ 1/2565 เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ.ธรรมจาริก ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จ.เชียงราย ได้มีประกาศจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 โดยจัดที่ บ.ธรรมจาริก ม.13 ต.แม่จัน ในวันที่ 26 ม.ค.66 และ บ.ดงสุวรรณ ต.สันทราย ในวันที่ 27 ม.ค.66 ร่วมเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีการประชุมใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านที่คาดจะได้รับผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในด้านส่งผลเสียต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ำ และสุขภาพ ตลอดจนถึงระบบการผลิตทางการเกษตร ฝุ่นละอองควันพิษทางอากาศ เสียงแรงสั่นสะเทือนที่มาจากการระเบิดหิน มลภาวะเป็นพิษ ปัญหาการสัญจรของรถขนแร่ รวมจนถึงด้านการท่องเที่ยว และปัญหาที่จะตามมาอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบต่อชุมชน

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน