Army Chef กองทัพภาคที่ 3 “อาหารจากบทพระราชนิพนธ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา”รัชกาลที่ 2


กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้แนวความคิด “อาหารจากบทพระราชนิพนธ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อฝึกฝนการทำอาหารรสชาติอร่อย และมีโภชนาการที่ดี บนรถครัวสนามของกองทัพบก สำหรับช่วยเหลือประชาชนในยาม เกิดภัยพิบัติ และเป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในระดับกองทัพบกต่อไป

โดยเชิญข้าราชการ, ครอบครัว, นักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการ ที่เป็นสุดยอดพ่อครัว จำนวน 45 นาย จากทั่วภาคเหนือใน 15 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาฝึกฝนและพัฒนาฝีมือ ด้วยการประกอบอาหารเลิศรส จากบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และวัตถุดิบคุณภาพ จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 มาร่วมแข่งขัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหาร มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้
1.1 รายการอาหารในการแข่งขันรอบคัดเลือก ประกอบด้วย อาหารคาว 1 อย่าง และอาหารหวาน 1 อย่าง ระยะเวลาในการแข่งขัน 60 นาที
– อาหารคาว จากบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2
– อาหารหวาน ผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3
1.2 รายการอาหารในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย อาหารคาว 1 อย่าง และอาหารหวาน 1 อย่าง ระยะเวลาในการแข่งขัน 55 นาที
– อาหารคาว เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของสมุนไพร จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3
– อาหารหวาน จากบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

ผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ กิจกรรม Army Farm Army Chef ในครั้งนี้ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 ในรายการอาหาร ครบเครื่องเรื่องมัสมั่น, ข้าวกุกุฎนคร (ข้าวคลุกอ่องปู), คิมหันต์พรรณลูกไม้ (วุ้นผลไม้สด), อรชรช่อม่วงพวงพุดตาน (ช่อม่วงกับจีบนก)

2. กิจกรรมการประกวดขับบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, พลอาสา หรือ ลูกจ้าง) จำนวนหน่วยละ 1 นาย (รวม 15 นาย) ประกวดขับบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับบทกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ในครั้งนี้ ได้แก่ สิบโท ธารายุทธ ศิริภาพ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 31

ในการนี้ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัลแก่ทีมชนะเลิศ ทั้ง 2 กิจกรรม รวมทั้งได้ร่วมประกอบอาหารบนรถครัวสนามของกองทัพบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สูทกรรม กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ในเมนู “ไก่ปลาร้า” เพื่อฝึกฝน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามภัยพิบัติในทุกมิติ ให้พ้นจากวิกฤตการณ์ ในทุกโอกาส