พะเยา เชิญชวนเวียนเทียนทางน้ำ “วันมาฆบูชา”

วันที่ 27 ก.พ 66 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และผู้แทนการท่องเที่ยวพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรม  เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2566 “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 47 จังหวัดพะเยา ณ ลานตุงสวนสมเด็จย่า 90

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยาจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มาเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม

ชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชิม อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยา ช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 7.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ชมพิธีเปิดงาน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม จากนั้นลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ด้วยขบวนเรือเทียนประทีปอันสวยงาม และตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับไฟแสงสีอันสวยงามรอบบริเวณวัดติโลกอารามและทั่วบริเวณงาน มาร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กับงานเวียนเทียนหนึ่งเดียวในโลก  4 – 6 มีนาคม 2566 ที่วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา