อดีตนายก อบต.พะวอ แม่สอด คุก 3 ปี 4 เดือน โดนคดีทุจริต 151,157,162

 

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายสุทธิพร มั่นปาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับพวก ทุจริตโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และผู้นำองค์กรและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 151 , 157 , 162 (1)(4) มาตรา 86 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาดังนี้
1. นายสุทธิพร มั่นปาน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามกฎหมาย ลงโทษ จำคุก 5 ปี
2. นางสุภัทรา ชอบธรรม จำเลยที่ 2 และ นางพรศิริ มั่นปาน จำเลยที่ 3 มีความผิดจำคุกคนละ 8 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท
3. นางดวงนภาหรือนัยน์ปพร แดงสากล จำเลยที่ 4 มีความผิด จำคุก 1 ปี และปรับ 9,000 บาท
4. มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ดังนี้
– นายสุทธิพร มั่นปาน จำเลยที่ 1 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน
– นางสุภัทรา ชอบธรรม จำเลยที่ 2 และ นางพรศิริ มั่นปาน จำเลยที่ 3 จำคุกคนละ 5 เดือน 10 วัน  ปรับคนละ 4,000 บาท
–  นางดวงนภาหรือนัยน์ปพร แดงสากล จำเลยที่ 4 มีความผิด จำคุก 8 เดือน และปรับ 6,000 บาท

ไม่ปรากฎว่า นางสุภัทรา ชอบธรรม จำเลยที่ 2  นางพรศิริ มั่นปาน จำเลยที่ 3 และ นางดวงนภาหรือนัยน์ปพร แดงสากล จำเลยที่ 4 เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ดังกล่าว

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งหมด มีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท