พะเยา รมว.อว.เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม” ไทลื้อ” ฟื้นใจเมืองสู่การพัฒนา(คลิป)

81

พะเยา รมว.อว.เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม” ไทลื้อ” ฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่

วันที่ 25 ก.พ. 2566 ที่ข่วงวัฒนธรรมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ฟื้นใจเมือง วิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในสี่ของประเทศ

โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยชาวไทลื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ หลังจากนั้นทางคณะ พร้อมกับชาวบ้านไทลื้ออำเภอเชียงคำได้นำขบวนผ้าป่า แบบพื้นบ้านไทยลื้อ นำไปถวาย วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะได้เดินทาง เดินเยี่ยมชมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กาดกองน้อยซอย 6 และงานเลี้ยงรับรองแบบขันโตกและกาดหมั้ว เฮือนไทลื้อยายแสงดา พร้อมชมการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงฟ้อนรำจากชุมชนชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมศิลปะไทลื้อบ้านเรามีวัฒนธรรมหลากหลายเช่นการทำอาหาร ขนม และบริการอื่นๆ ซึ่งโครงการ “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่นี้จึงจำเป็นที่แต่ละพื้นที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยอาศัยการวิจัยดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ ดังกล่าว.

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม