พิษณุโลก ชาวคันโช้ง เตรียมเปิดเทศกาล”นั่งแพ แลน้ำ” 700 หลัง หน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

351

พิษณุโลก ชาวคันโช้ง เตรียมเปิดเทศกาล”นั่งแพ แลน้ำ” 700 หลัง
หน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา คณะกรรมการชุมชนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแพ 700 หลัง และซุ้มบริเวณหน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สวยงาม และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยว ส่วนการเปิดงานท่องเที่ยวทางน้ำ “นั่งแพ แลน้ำ” ในช่วง เดือน มีนาคม – เมษายน 2566 นี้


ปราโมทย์ เมืองเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ กล่าวว่า ชาวตำบลคันโช้งทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างแพ และซุ้ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน และเทศกาลสงกรานต์

ภายหลังจากการระบาดโรคไวรัสโควิด -19 กำหนดจัดเทศกาล”นั่งแพ แลน้ำ”เพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อน มีซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนับล้านคน เดินทางเข้ามาเล่นน้ำ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งสินค้าการเกษตร อาหารแลเครื่องดื่ม มีเงินสะพัดในพื้นที่นับ 100 ล้านบาท

“เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค อีกด้วย