สุโขทัย บวงสรวงพระแม่ย่า เชิญชวนเที่ยวงานรับบุญลุ้นโชค 24 ก.พ.-5 มี.ค.

62

สุโขทัย บวงสรวงพระแม่ย่า เชิญชวนเที่ยวงานรับบุญลุ้นโชค 24 ก.พ.-5 มี.ค.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ณ บริเวณศาลพระแม่ย่า พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถสิริ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถือเป็นงานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี

จากนั้น นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย สำหรับกิจกรรมภายในงานสักการะพระแม่ย่า ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่งการเดินแฟชั่นกาชาดกุศล การออกร้านมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และของดีของชาวจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ประชาชนได้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขและกราบขอพรพระแม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย