แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ 24 ก.พ.66 เวลา 09.09 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งสยาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย

ร่วมด้วยพ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ. แม่สาย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชหารภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่สาย วัฒนธรรมอำเภอแม่สาย พีน้องประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย กลุ่มชาติพันธุ์แม่สาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช และยังได้มีการการแสดงฟ้อนรำถวายจำนวนถึง 1102 คน ในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านได้ก่อบ้านสร้างเมืองไม่ให้ตกเป็นทาสของขอม และได้รับเอกราชของชาวสยามมาจนถึงปัจจุบันนี้

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแส บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์