พิษณุโลก เทศบาลนครปักป้ายรื้ออาคารไนท์บาซ่าร์ สร้างสวนสาธารณะ พื้นที่ราชพัสดุริมน่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ขึ้นป้ายประกาศ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพิษณุโลกไนท์บาซ่า โดยมีข้อความระบุว่า

“ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก มีนโยบายจะทำปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพิษณุโลกไนท์บาซ่า ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเอกาทศรถถึงบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการใช้สอยเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบร้อย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า”

ข้อ 1 ผู้เช่าที่เช่าอาคาร E F G H และ I เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้วให้คนย้ายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าออกจากอาคารที่เช่าภายใน 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดสัญญาและให้ส่งมอบอาคารที่เช่าคืนให้กับเทศบาลนครพิษณุโลกภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หาพ้นกำหนดนี้แล้วผู้เช่ายังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากอาคารที่เช่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการขนย้ายและหากมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้นผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ 2 สำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆทั้งหมดที่ไม่มีสัญญาเช่าที่ได้เข้ามาประกอบการค้าขายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการออกจากบริเวณพื้นที่ทั้งหมดภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หาคนกำหนดนี้แล้วผู้ประกอบการยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเทศบาลจากดำเนินการเช่นเดียวกับที่กำหนดตามข้อ 1


นางสัชชา ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก กล่าวว่า ในปี 2562 กรมธนารักษ์ได้สั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ สำรวจและค้นคนพบที่ดินราชพัสดุในจังหวัดพิษณุโลก ริมแม่น้ำน่านบริเวณก่อสร้างเป็นตลาดไนท์บาซ่าร์ จึงได้ขอให้เทศบาลนครพิษณุโลก ส่งหลักฐานเอกสารว่ามีรายได้อย่างไร ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องเช่าธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

“ถ้าไม่นำไปหาประโยชน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเช่นพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะแหล่งสันทนาการที่ใช้ร่วมกัน ถ้าจัดตลาดนัดออกแผง 1-2 วัน ต้องมาเช่าต้องมาจ่ายค่าเช่าเรียกว่า จัดการชั่วคราว เช่นสวนกลางเมืองเป็นที่ราชพัสดุ แต่เทศบาลอนุญาตให้ใช้ถ้ามีการจัดงานชั่วคราวมีร้านขายของตอนสงกรานต์หรือราชการทหาร ทั้งนี้เทศบาลต้องให้ความยินยอมและแจ้งมาที่ธนารักษ์ มาจ่ายค่าเช่าเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป”นางสัชชา กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า การปรับปรุงจะมีการรื้ออาคารเก่าออกทั้งหมดและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตลอดในทั้งหมด 2 ไร่ครึ่งจัดระเบียบใหม่ทำให้เป็นแหล่งดูแม่น้ำน่านสวยๆเป็นแหล่งเดินท่องเที่ยวชมแม่น้ำช่วงกลางคืนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเทศบาลตั้งงบ 5 ล้านบาท กฎหมายใหม่นั่นหัวล้อมเป็นพื้นที่ริมน้ำห้ามสร้างอาคารแต่หากมีอยู่เดิมไม่เป็นไร ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องเพิ่มอีก 5 ล้านบาท