พะเยา ควันพ่นพิษ PM 2.5  เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 23 ก.พ 66 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาท้องฟ้ายังปิดปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษปกคลุมกระจายไปทั่วจังหวัด ส่งผลกระทบให้กับประชาชนทั่วจังหวัดพะเยา ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเกิดฝนตกชำระล้างฝุ่นควันสลายตัวไปบ้างหลังจากฝนหยุดตกฝุ่นควันพิษก็กลับมาเข้ามาปกคลุมเช่นเดิมทำให้เมืองพะเยาปกคลุมไปด้วยหมอกควันอีก

ชึ่งจากสถานการณ์หมอกควันเริ่มจางหายไปหลังจากพายุฝนได้ตกมาชำระล้างแต่หลังจากฝนหายหมอกควันก็เริ่มมาวิกฤตโดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) PM10.มีค่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)และ AQI มีค่า 175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาปกคลุมไปด้วยหมอกควันท้องฟ้าปิดมองเห็นแสงอาทิตย์เป็นสีอ่อนๆประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น