จุติ”ลงพื้นที่จังหวัดตาก ขับเคลื่อนพัฒนางานสังคมทุกช่วงวัย มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่าย

63

“จุติ”ลงพื้นที่จังหวัดตาก ขับเคลื่อนพัฒนางานสังคมทุกช่วงวัย มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวง พม.ลงพื้นที่จังหวัดตาก มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย

โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย พม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมบูรณาการทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นกลไกลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีความมั่นคงในชีวิต

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จำนวน 10 คน มอบประกาศนียบัตร อพม. ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 50 คน , มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ผู้ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน 19 คน , มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมยกระดับผ้าชนเผ่า (กะเหรี่ยง) จำนวน 20 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะประชาชนในพื้นที่อีกด้วย