บชร.3 “สานต่อเจตนารมณ์ จักรยานสานฝัน ปันสุข” รับบริจาคจักรยานมือสอง

92

บชร.3 “สานต่อเจตนารมณ์ จักรยานสานฝัน ปันสุข” รับบริจาคจักรยานมือสอง

กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาครถจักรยานมือสอง หรือไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซม แจกจ่ายให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการ “จักรยาน สานฝันปันสุข กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 “

ในการนี้ กรมทหารพรานที่ 35 ได้นำจักรยานตามโครงการฯ จำนวน 51 คัน มามอบให้กับหน่วย ดำเนินการต่อไป
หากมีความประสงค์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 บชร.3 บริเวณจุดรับบริจาค สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก