พิษณุโลก พม.จัดสมรสไร้หนี้ 7 คู่รัก “จุติ”เจ้าภาพฝ่ายชาย แนะใช้สังคหวัตถุ 4 ครองรักยืนยาว


วันที่ 19 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ตามโครงการ “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ พร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทอง และลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ทำหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายชาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทอวยพรแก่คู่บ่าวสาว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง

โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายอำเภอวังทอง พร้อมภรรยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง พร้อมทั้งบิดามารดา บุตร และญาติพี่น้องของคู่บ่าวสาว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


นายจุติ กล่าวว่า พิธีมงคลสมรสเป็นการจัดพิธีสมรสตามแบบประเพณีไทยสมัยต้นรัชกาลที่ 9 ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ ซึ่งมีความหลากหลายทางเพศ คู่คนพิการ และคู่ผู้มีรายได้น้อย คู่บ่าวสาวทุกคู่จะได้รับริการฟรี ตั้งแต่การแต่งหน้า ทำผม การประกอบพิธีทางศาสนา ที่พัก ช่างภาพ การจดทะเบียนสมรส และการลงนามในสัญญารักนิรันดร์


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ต้องการสร้างครอบครัวที่อยู่กับความเป็นจริงและพอเพียง ด้วยความรัก ปรารถนาดี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อเป็นของขวัญให้กับเจ้าสาว โดยฝ่ายเจ้าบ่าวต้องปฏิบัติอย่างดีด้วยการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ แบ่งปัน มีปิยวาจา คือสังคหวัตถุ 4 เพื่อครองรักกันยืนยาว และต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสินสอดทองหมั้นที่เป็นคำสัญญานี้ จะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุนิยม ทั้งนี้ ขอให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวทุกคู่เป็นผู้ที่ตั้งใจมาดี สร้างครอบครัวที่ดี เป็นตัวอย่างกับสังคม


สำหรับคู่บ่าวสาวทั้ง 7 คู่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 1) นายสุเทพ พร้อมจิต อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดยโสธร และนางธนาภา เขียวอ่อน อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดสตูล ซึ่งฝ่ายชายเดินเท้าจากที่ทำงานในจังหวัดนครนายก เพื่อไปพบฝ่ายหญิงที่จังหวัดสตูล รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา 2

นายอดิสรณ์ สีสาม อายุ 46 ปี และนางวาสนา สีสาม อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก ครองรักครองคู่อยู่ด้วยกัน 20 ปี 3) นายพรเทพ ฉันทารุนัย อายุ 36 ปี และนางสาวนรีรัตน์ เทพแสง อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดนครนายก 4) นายณภตน์ ภูละมูน อายุ 26 ปี และนางสาวนรมน พรหมเมือง อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก 5) นายนัฐพงษ์ เพชรรัตน์ อายุ 26 ปี และนางสาวนุชรี เมืองงาม อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก 6) นางสาวสุภาพักตร์ เพ็งพูล อายุ 22 ปี และนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสอาด อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก และ 7) นางสาวชลิดา มณฑาทอง อายุ 25 ปี และนางสาวอริศรา ข้าวก่ำ อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก