พะเยา 3ฤดู หนาว ร้อน ฝน ต้นปี 66 ฝนแรกมาชาวบ้านดีใจแห่เลี้ยงผีต้นน้ำเจ้าพ่อคำตั๋น

วันที่ 18 ก.พ 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพะเยา ได้เกิด 3 ฤดูร้อน หนาว ฝน ต้นปี 66 และเป็นฝนแรกปี 66 หลังจากที่ฝนได้ตกลง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำให้สภาพอากาศที่ผ่านมามีทั้งหนาวทั้งร้อน และล่าสุดได้เกิดฝนตกกระจายไปทั่วบริเวณ ส่งผลให้ ชาวบ้าน และเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ต่างพากันดีใจที่ได้น้ำฝน โดยเฉพาะชาวบ้านและเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในเขตพื้นที่ บ้านแม่กาหม้อแกงทอง ม.15 ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ร่วม ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ เจ้าพ่อคำตั๋น ที่รักษาป่าไม้และต้นน้ำ โดยนำดอกไม้ธูปเทียน อาหาร คาวหวาน น้ำเขียวน้ำแดงน้ำมะพร้าวฯมาเลี้ยงผีเจ้าพ่อคำตั๋นที่ศาลเจ้าพ่อ ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันหลายร้อยปี โดยเชื่อว่าเจ้าพ่อคำฉันคอยปกปัก รักษา คุ้มครองชาวบ้านในหมู่บ้านและตำบล ให้มีความอยู่ดีกินดีและฝนตกตามฤดูกาล

สำหรับการเลี้ยงผีเจ้าพ่อคำตั๋นของชาวบ้าน หม้อแกงทอง ม.15 ต.แม่กา เป็นพิธีการเลี้ยงตามความเชื่อที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและการจนถึงปัจจุบัน มาหลายร้อยปี และเจ้าพ่อยังได้ปักรักษา ชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนา และเรื่องน้ำ ที่ใช้ในการเกษตรและบริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านทำไร่ทำสวนและเกิดไฟป่าทำให้พืชผลไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์และเมื่อมีฝนตกลงมาในช่วงสองวันทำให้ชาวบ้านดีใจจึงพากันจัดเตรียมข้าวปลาอาหาร ของคาวของหวานมาเลี้ยงผีเจ้าพ่อคำตั๋น ดังกล่าว