อบจ.พิษณุโลก สิ้นสุดเปิดรับสมัคร ส.อบจ.แทนตำแหน่งว่าง 2 อำเภอ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.อบจ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1 โดยกำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

โดยวันนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.อบจ.) อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 จำนวน 3 ราย คือ นายณรงค์ศักดิ์ ดีนิล อายุ 41 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 2, นายคมสันต์ คงคอน อายุ 41 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 3 และพันตรีสมภพ ทรงประดิษฐ์ อายุ 61 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 4 ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1 มีผู้สมัครเพิ่มจำนวน 2 ราย คือ นายโกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ อายุ 51 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 5 และ นายวิจักษ์ สุวรรณทอง อายุ 57 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 6 โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจ ส่วนบรรยากาศการเปิดรับสมัครตั้งแต่วัน 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สรุปผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.อบจ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1 ซึ่งเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 จำนวน 4 ราย คือ นายวรพล ธนะศรีสืบวงศ์ อายุ 31 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 1, นายณรงค์ศักดิ์ ดีนิล อายุ 41 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 2, นายคมสันต์ คงคอน อายุ 41 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 3 และ พันตรีสมภพ ทรงประดิษฐ์ อายุ 61 ปี ผู้สมัครลำดับที่ 4

ส่วนผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย ผู้สมัครลำดับที่ 1 นายภคพล ดวนมีสุข อายุ 47 ปี , ผู้สมัครลำดับที่ 2 นางสาวจิรภิญญา ชาญชิต อายุ 43 ปี, ผู้สมัครลำดับที่ 3 นายอดิศักดิ์ สิงห์โฉม อายุ 40 ปี, ผู้สมัครลำดับที่ 4 นายสังวาลย์ จันทร์หอม อายุ 44 ปี , ผู้สมัครลำดับที่ 5 นายโกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ อายุ 51 ปี และผู้สมัครลำดับที่ 6 นายวิจักษ์ สุวรรณทอง อายุ 57 ปี

สามารถดูรายละเอียดการสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5598-7681 โทรสาร 0-5598-7682.