แพร่ ไหว้สาพระธาตุช่อแฮยิ่งใหญ่ ปลุกท่องเที่ยวหลังโควิด-19

68

แพร่ ไหว้สาพระธาตุช่อแฮยิ่งใหญ่ ปลุกท่องเที่ยวหลังโควิด-19

วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 16.30 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจ.แพร่ นายอนันต์ สีแดง ผอ.ททท.สนง.แพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจ.แพร่ มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค.66 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

โดยเฉพาะวันเปิดงาน 28 ก.พ.66 ขบวนแห่สักการะองค์พระธาตุของประชาชน 8 อำเภอในจ.แพร่ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีแต่ละอำเภอ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนผ้าห่มองค์พระธาตุและผ้าแพรวันเกิด 7 สี ขบวนตุงสักการบูชาองค์พระธาตุ การฟ้องของกลุ่มสตรีจ.แพร่ ตลอดงาน28 ก.พ.-6 มี.ค.2566

ชมการจัดตลาดนัดวัฒนธรรมภูมิปัญญา “ข่วงศิลป์ถิ่นโกศัย” กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา สล่าเมืองแพร่ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวิถีชีวิตช่อแฮ การแสดงผลงานด้านศิลปกรรม จิตรกรรมของศิลปินเมืองแพร่ นิทรรศการเมืองแพร่ เมืองสร้างสรรค์ การประกวดภาพถ่ายวิถีช่อแฮ การสวนาสร้างสรรค์ ตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

การประกวดกลองสะบัดชัย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดภาพวาดวิถีช่อแฮ การแสดงแสงสีสียง “เล่าขานตำนานพระธาตุช่อแฮ”ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีศิลปินชื่อดัง การแสดงบนเวที เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากโรงงาน มีสวนสนุกและมโหรสพสมโภช ตลอด 7 วัน 7 คืน

งานไหว้ประเพณีพระธาตุช่อแฮฯ 28 ก.พ-6 มี.ค.66 ยิ่งใหญ่ด้วยขบวนเครื่องสักการะ ขบวนช้าง การแสดงแสงสีเสียง มีคำกล่าวว่า “มาเมืองแพร่ ถ้าไม่ได้ไปนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งไปไม่ถึงเมืองแพร่” เนื่องจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ องค์พระองค์พระธาตุ มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน เป็นพระธาตุ 1,000 ปี ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดแพร่จึงนำองค์พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐ์อยู่บนหลังม้าเป็นตราสัญญาลักษณ์ของจังหวัดแพร่และนำมาเป็นคำขวัญของจังหวัดแพร่