แม่สาย มอบบ้านร่วมใจปันสุข ให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มเปาะบาง

95

แม่สาย มอบบ้านร่วมใจปันสุข ให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มเปาะบาง


วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 08.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวะดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย นางณัชชา กันทะดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย นายจรัส นันตาวาง ผู้ใหญ่บ้าน บ.จ้องเด่น ม.10 เข้าร่วมในการมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้กับครอบครัวของ นายอนันต์ คำลือวงศ์ บ้านเลขที่ 273 ม.10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย

โดยนายอนันต์พร้อมภรรยา ได้มีความปิติดีใจเป็นอย่างมากในการที่ได้รับความช่วยเหลือการซ่อมแซมสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มั่งคงถาวร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และการประสานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเพจข่าวชุมชนคนแม่สาย รวมจนถึงเริ่มลงมือก่อสร้างการก่อสร้างของกำลังพล ทหาร ร้อย ม.3 บก.ควบคุม ฉก. ทัพเจ้าตาก ช่างจิตอาสาในพื้นที่ ต.โป่งผา ตลอดจนได้รับบริจาคสิ่งของวัสดุในการก่อสร้างจาก ประชาชน – ห้างร้านบริษัทต่างๆ

อีกทั้ง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย สมาชิกชมรมจิตอาสาเชียงราย สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่เข้าข่ายผู้ยากไร้กลุ่มเปาะบางในโครงการมอบบ้านร่วมใจปันสุขได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่ได้ว่างเอาไว้


บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน