มรภ.พิบูลสงคราม เปิดงานเกษตรแฟร์”ศึกชนช้าง” ประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตรต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “ศึกชนข้าง” ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม และเปิดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์

ผๆศ. ดร. ชุมพลเ สมาคขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้ โดยใช้งานเกษตรแฟร์”ศึกชนช้าง” เป็นห้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อถ่ายทอดความรู้ทุกมิติจากห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับไปสู่ชุมขน และสังคม สร้างความสุขให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะด้านการเกษตรให้กับประชาชนและนักศึกษานำไปประกอบอาชีพได้ ประการสำคัญกระตุ้นให้มีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ขยายพันธุ์กล้วยไม้ เป็นศูนย์การพัฒนาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้ากล้วยไม้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับไปสู่ชุมชน และสังคม สร้างความสุขให้กับครอบครัว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาสินค้า ต้นไม้ และพันธุ์ไม้ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน

ภายในงานจะมีการประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยประทานฯ การประกวดผลิตผลทาางการเกษตร การประกวดตำข้าวลีลา ส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่ง ตลาดนัดสินค้า พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วประเทศ การจัดมหกรรมสินค้าปลอดภัย คาราวานสินค้าทางการเกษตร จัดงานวิ่ง NIGHT RUN BACK TO TECHNO กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาลิเกคณะพิบูลฯ ที่เป็นนักศึกษาของเราทั้งหมดเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้