ร.อ. ธรรมนัส เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดที่ดิน และ คทช. เป็น สปก.เป็นแผ่นดินทองคำ

69

ร.อ. ธรรมนัส เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดที่ดิน และ คทช. เป็น สปก.เป็นแผ่นดินทองคำ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นโยบายเพื่อเกษตรกร เรื่อง การเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดที่ดิน และ คทช. เป็น สปก. โดยได้เชิญ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ธนสาร ธรรมสอน อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ คทช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอเป็นนโยบายเพื่อเกษตรกร

 

ที่ประชุมได้นำเสนอแลกเปลี่ยนกัน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดที่ดินและ คทช. เป็น สปก. ทั้งนี้ในส่วนของ สปก.เป็นโฉนดที่ดินให้ สปก. นำที่ดินที่ได้มาเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยื่นของหนังสือแสดงสิทธิที่ดินกับกรมที่ดิน (ที่ดินที่เกษตรถือครองโดยชอบด้วยกฎหมาย) แล้วโอนให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องเช่าซื้อกำหนดให้ห้ามโอนภายใน 10 ปี และกำหนดการคุ้มครองให้เป็นพื้นที่เหมาะสมประกอบการเกษตรกรรม ตามผังเมืองเฉพาะ สปก.

ส่วนการเปลี่ยน คทช. เป็น สปก. แผ่นดินทองคำโดยให้มีมติ ครม. โอนที่ดินของรัฐที่ประชาชนได้เข้าถือครองประโยชน์ในที่ดิน คทช. จำนวน 12 ล้านไร่ เปลี่ยนเป็นที่ดิน สปก. ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการพัฒนาแหล่งน้ำ ถนน การปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาอาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมนำนโยบาย ตลาด นำการผลิตมาขับเคลื่อนโดยใช้เงินกองทุน สปก. และในอนาคตจะพัฒนา สปก.เป็นโฉนดที่ดินต่อไป

ด้าน รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ในการเสวนาวันนี้เป็นการเสวนาให้ความรู้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นต้นแบบในการผลักดัน พื้นที่ๆเป็นของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือเขตอุทยาน และ สปก. โดยอยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดินของรัฐที่อยู่ในส่วนกระทรวงการคลัง และทางพรรคได้ แถลงการณ์ การไปแล้วว่า เปลี่ยน สปก.ให้เป็นโฉนด ซึ่งหาทางพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำรัฐบาลจะผลักดัน เรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในเรื่อง คทช.ให้เป็น สปก. เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำกับดูแลเยอะเกินไป 76 จังหวัดหากเราผลักดันให้เป็นความรับผิดชอบของ สปก.ที่ดินตรงไหนเหมาะที่จะเป็นโฉนด ส่วน สปก.ก็ผลักดันให้กรมที่ดินรับผิดชอบไป ที่ดินไหนเป็น คทช.ก็ให้กระทรวงเกษตรรับผิดชอบไป