งานสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ 2562 YEC ครองเมืองอุตรดิตถ์ครองใจ “กินลับลับที่ลับแล” ต้อนรับด้วยทุเรียนหลินหลงรุ่นแรก


นักธุรกิจรุ่นใหม่อุตรดิตถ์ YEC หอการค้าอุตรดิตถ์ จัดงานสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “กินลับลับที่ลับแล” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายทวีชัย สนธิลัคนากุล ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน มีนักธุรกิจรุ่นใหม่จากภาคเหนือ และทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน


งานสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC แต่ละภาค ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ภาคเช้าร่วมปลูกป่าต้นกล้าทุเรียน ที่อำเภอลับแล และในช่วงค่ำ #2562 YEC ครองเมืองอุตรดิตถ์ครองใจ จัดงานต้อนรับ“กินลับลับที่ลับแล” ด้วยบุฟเฟต์ซุ้มอาหารล้านนา

ทุเรียนหลงหลินลับแล กิจกรรม”เล่าเรื่องเมืองลับแล” โดย นางกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดง”ระบำนาฏยลีลาพัตราภรณ์” การแสดงเดินแบบ”ยลซิ่น ถิ่นท่าเหนือ”และการแสดงชุด”รำนางโยน” วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา06.00น. วิ่ง ๆๆๆ หลงลับแล ระยะทาง 5 กม.ณ ซุ้มประตูเมืองลับแล เวลา 10.00 -16.00 น. แข่งกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลหญ้าเที่ยม อุตรดิตถ์ยูไนเต็ด ในช่วงค่ำ มี Party 2562 YEC ครองเมือง วันที่ร 12 พฤษภาคม 2562 Uttaradit City Tour นั่งรถเที่ยว ไหว้หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน กราบท่านพ่อพระยาพิชัย ทัวร์สวนทุเรียน ช๊อปทุเรียนหลงลับแลอันเลื่องชื่อ สำหรับการจัดงานสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ครั้งต่อไป กำหนดที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน