พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิป)

170

พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการ”ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “สุโขทัยและเมืองบริวาร มรดกโลกในมือเยาวชน” พร้อมกันนี้มีการแสดง”เพลินพิศพิลาศนาฏศิลป์ถิ่นสุโขทัย” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนาพิเศษ”มรดกโลกในมือเยาวชน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ผศ.ดร.กุลแก้วคล้ายแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ ดร. ภาวิษ ถนอมจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว ดำเนินรายการโดยนายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ นักวิชาการ นักวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมรดกโลกและเมืองบริวารของเราในครั้งนี้ถือว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างถ้ามีเมืองสุโขทัยเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลก นอกจากสุโขทัยแล้วยังมีเมืองศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นเมืองบริวาร ทั้งสองเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย

“เรากำลังจะถ่ายทอดความรู้สึกความรู้แนวคิดเกี่ยวกับมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชน ให้เยาวชนหันมาสนใจประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ชนชาติไทยเป็นอย่างไรกระตุ้นให้เขามีความคิด ซาบซึ้งคุณค้าศิลปวัฒนธรรมมากว่า 700 ปี กำลังจะโอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปสู่ในมือเยาวชน ให้มีความคิด รับรู้ถ่านทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดต่างๆ” ผศ.ดร.ชุมพล กล่าว