พิษณุโลก พบหมอกควันไฟป่า มอดไม้เผาเศษซากไม้แผ้วถางป่า ตัดไม้ผิดกฎหมาย 18 ท่อน

วันที่ 11 ก.พ.66 นายสำรวย ชมบุญ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 1, นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สจป.4)สาขาพิษณุโลก นายปรีชา พรมมะกุล หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 8(น้ำยาง), นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์ หัวหน้าสายตรวจ สำนักบริหารพื้นมี่อนุรักษ์ที่ 11(สบอ.11) พิษณุโลกสนธิกำลัง จนท.ป่าไม้และพิทักษ์ป่า หลังชาวบ้านแจ้งว่า มีเปลวควันไฟ ลักษณะเผาไม้สดๆ บริเวณป่าหลังหมู่บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 24 ตำบลบ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบพบอยู่ในเขตสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาและในเขตอุทยานแห่งชาติแควน้อย(เตรียมการฯ) เย็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบมีการบุกรุกผืนป่ามาดๆ  1  แปลง เจอต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นและตัดทอน ล้มกระจายทั่วบริเวณ และพบร่องรอยการแผ่วถาง ตัดฟันลูกไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ต้นไผ่ จนพื้นที่เตียนโล่ง เจตนายึดถือครอบครองพื้นที่ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป  ตรวจนับไม้กระยาเลยจำนวน 18 ท่อน ปริมาตร 8.14 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าไม้ประมาณสี่แสนสี่หมื่นบาท

ตรวจสอบบริเวณโดยทั่วไม่พบผู้กระทำความผิด คาดว่า หลบหนีไปก่อนหน้านี้ จับพิกัดดาวเทียม บริเวณบุกรุกแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน และบางส่วนยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแควน้อย(เตรียมการฯ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน

จึงแจ้งข้อหา ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 มาตรา 11 ทำไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 54  แผ้วถางหรือเผาป่า ยึดถือครอบครองพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 55  และมาตรา 69  มีไม้หวงห้าม อันยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 ยึดถือครอบครองที่ดิน แผ่วถาง เผาป่า  ที่ดินสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต  นำส่ง พนักงานสอบสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา เพื่อตามหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป ตามบันทึก ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.00 น. ของวันที่ 10 ก.พ.66  คดีเลขที่ 21 / 2566 ยึดทรัพย์เลขที่ 17/2566 ส่วนไม้ของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8