อุตรดิตถ์ ททท.เปิดเทศกาลเที่ยวส่งท้ายลมหนาว แบบหนาวกาย ไม่หนาวใจ “ข้าวใหม่ ปลามัน”


เมื่อวันที 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.10 น.ณ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดเทศกาลเที่ยวส่งท้ายลมหนาว แบบหนาวกายไม่หนาวใจ กับงาน “ข้าวใหม่ปลามัน” โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยมี นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2, นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา, นายสมพร นะถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวท้ังในพื้นที่และต่างพื้นที่ และจะมีเงินหมุนสะพัดกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นกาประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กระตุ้นการเดินทางพักค้างแรมของนักท่องเที่ยว ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว, บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก, อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน, อุทยานแห่งชาติสักใหญ่, เขื่อนสิริกิติ์, วัดกลาง และวัดดงสระแก้ว

สำหรับสถานที่ของการจัดงานในครั้งนี้กับ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา นั่นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอดทั้งปีกับสถานที่และจุดเช็คอินที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนืองมาจากพระราชดำริ, เขื่อนดินช่องเขาขาด, สันเขื่อนสิริกิติ์ จุดเช็คอินบ้านท่าเรือ, ภูพญาพ่อ และหาดทรายงามตำบลน้ำหมัน งาน

“ข้าวใหม่ปลามัน” นั่นจัดขึ้นในระหว่างวันที 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ แพท่าปลาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน