อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครซ่อม ส.จ.2 ตำแหน่ง เขต อ.เมือง- อ.พรหมพิราม 13-17 ก.พ.นี้

184

อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครซ่อม ส.จ.2 ตำแหน่ง เขต อ.เมือง- อ.พรหมพิราม 13-17 ก.พ.นี้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1

โดยกำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดการสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5598-7681 โทรสาร 0-5598-7682.