แม่สาย เตรียมจัดงาน “หกเป็งล่องฟ้า” ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


วันที่ 9 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในวาระการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีมนัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สาย และวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย เข้าร่วมประชุมหารือ ในงานจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง

นอกจากนั้น มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา พิธีแห่ขบวนเครื่องสักการะ สรงน้ำพระราชทานอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และห่มผ้าพระธาตุพระราชทาน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน