เชียงราย มทบ.37 สอนรับมือเหตุกราดยิงในโรงเรียน

71

เชียงราย มทบ.37 สอนรับมือเหตุกราดยิงในโรงเรียน

จากกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุณแรงเกิดขึ้นในที่ชุมชน เช่น การกราดยิง ผู้เสพยาเสพติดคุ้มคลั่ง การจับตัวประกัน เหตุการณ์เหล่านี้มักสร้างความสูญเสียให้กับทั้งชีวิต และทรัพย์สิน การรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้มีน้อยมาก โดยเฉพาะกับสถานศึกษา สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้มากกว่าแหล่งชุมชนอื่นๆ

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เห็นถึงความสำคัญ ของการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว โดย นางสาวถนอมศรี ธนศักดิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้ประสานงานกับทาง มลฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราย เพื่อขอสนับสนุนการอบรมเพื่อให้ความรู้กับทางโรงเรียน

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บังคับการมลฑลทหารบกที่ 37 จึงได้มอบหมายให้ พันโท กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นชุดครูฝึก วิทยากร สนับสนุนกิจกรรม ให้กับโรงเรียนห้วยทรายขาว เพื่อรับมือกับเหตุการณ์การยิง

 

นางสาว ถนอมศรี ธนศักดิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน ตามหลักสูตรของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องของปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดูแลรอบด้านให้กับนักเรียน และครู หลังเกิดการกราดยิง เพื่อให้เกิดทักษะ การหลบหนี และเอาตัวรอดจากอันตราย โดยนักเรียนที่ได้รับการอบรม นักเรียนก็ตื่นเต้น ได้รับความรู้ นักเรียน ครู ได้รับทักษะการฝึกฝนทำให้รู้ถึงขั้นตอน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่โรงเรียน

“ปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้มีการปิดประตูเข้า – ออก หลังจากเวลา รับ – ส่ง นักเรียน เพื่อป้องกัน เพื่อความปลอดภัย แต่ก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เราต้องฝึกตัวเองเพื่อให้มีความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ทหารที่มาให้ความรู้ก็ได้จำลองสถานการณ์อย่างสมจริง ทำให้เกิดการเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน ต่างก็ได้เรียนรู้และจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หากเกิดเหตุการ์ขึ้น” ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าว

การอบรมครั้งนี้ จ.ส.อ.นเรศ พิบูลย์ทรัพย์ศิริ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยการหลักสูตรการให้ความรู้ดังกล่าวมีกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งเป็น 4 สถานี คือ สถานีที่ 1 การอบรมยาเสพติด สถานีที่ 2 สถานีการดับเพลิงสถานีที่ 3 การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และสถานีที่ 4 แผนเผชิญเหตุการเอาตัวรอดจากเหตุร้าย(เหตุกราดยิง : Active Shooter ) : หนี,ซ่อน,สู้ โดยมี นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูผู้ดูแล ร่วม 59 คนเข้าร่วมกิจกรรม