พิษณุโลก สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ความร้อน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่าในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 จุด ได้แก่ วัดโบสถ์ (3 จุด) บางระกำ (2 จุด) และวังทอง (1 จุด)

ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจุดความร้อนสะสม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 208 จุด พบมากที่สุดในอำเภอ วัดโบสถ์ (41 จุด) พรหมพิราม (32 จุด) เนินมะปราง (31 จุด) เมืองพิษณุโลก (27 จุด) วังทอง (21 จุด) บางระกำ (21 จุด) นครไทย (18 จุด) ชาติตระการ (11 จุด) และบางกระทุ่ม (6 จุด)

 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง มีค่าเท่ากับ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

คำแนะนำในการปฏิบัติตน สำหรับประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ขณะที่กลุ่มเสี่ยง* ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น 38 วัน พบว่า วันที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 1 วัน ระดับคุณภาพดี 10 วัน ระดับปานกลาง 14 วัน ระดับเริ่มมีผลกระทบ 10 วัน ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 วัน และไม่มีข้อมูล (เครื่องขัดข้อง) 1 วัน