ผู้ว่าฯ สุโขทัย ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพวชิรเวที”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ “พระเทพวชิรเวที” เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง

ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตร แต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ซึ่งเข้ารับเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

สำหรับพัดยศนั้น มีพัฒนาการจากพัดใบตาลอย่างเดียวกับตาลปัตร แต่พัดยศมีความวิจิตรงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากตาลปัตรธรรมดาทั่วๆไป เนื่องจากเป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา ต่อมา จึงกลายเป็นพัดที่พระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงแต่งตั้ง ให้มีสมณศักดิ์ เพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆ ตามแต่ลำดับชั้นสมณศักดิ์

ขอบคุณ ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย