พะเยา ภัยแล้งกระทบต้นลำไยยืนต้นตาย

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้ต้นลำไย ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เริ่มแห้งเหี่ยวและล้มตายเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ โดยต้นลำไยที่กำลังจะออกผลต้องพบกับอากาศแล้งแห้งและเฉาตาย

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้าดูสวนลำไยของเกษตรกรในพื้นที่ หลังประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง ส่งผลให้ต้นลำใหญ่ที่กำลังจะออกผลผลิต เกิดการแห้งเหี่ยวและเฉาตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง และไม่มีฝนตกลงมา

โดยนายเดช เดชบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว ซึ่งเป็นเกษตรกร ระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ของหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังต้นลำไยที่ปลูกไว้ ที่มีอายุมากกว่า 15 ถึง 25 ปีเกิดภาวะขาดน้ำ เนื่องจากภัยแล้งดังกล่าว

โดยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้ ของหมู่บ้านมากกว่า 180 ไร่ ซึ่งขณะนี้ต้นลำไยได้เกิดอาการแห้งเหี่ยวและยืนต้นตาย ซึ่งหากในช่วงอาทิตย์นี้ไม่มีฝนตกลงมาก็จะทำให้ต้นลำไยที่ปลูกไว้ล้มตายแทบทั้งหมด ซึ่งถือว่าภาวะภัยแล้งในปีนี้รุนแรงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา เพราะแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยง ตลอดจนไม่มีฝนตกลงมาเลย

สัมภาษณ์…นายเดช เดชบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เกษตรกร