เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ

วันที่ 10 พ.ค.2562 นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา สถานการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะได้ร่วมกันพัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างกัน และเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ