ชาวไทย-เมียนมา ร่วมทำบุญและเดินทางขึ้นบันไดกว่า 400 ขั้น สักการะพระธาตุดอยหินกิ่ว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ต่างเดินทางสักการะขอพร พระธาตุดอยหินกิ่ว ซึ่งถือเป็นพระธาตุเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในเดือน 5 เหนือ หรือเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศาสนิกชนจะเดินเท้าขึ้นบันได ที่มีความสูง กว่า 400 ขั้น เพื่อกราบนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่วเพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจากบรรพบุรุพ

สำหรับพระธาตุดอยหินกิ่ว ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระอินทร์แขวนในประเทศพม่า

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ชื่อว่านายพะส่วยจาพอ  ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก  ได้นำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่ สำหรับสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิ่ว (หรือดินจี่) ได้มองเห็นหินก้อนใหญ่ชะโงกงำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน จึงได้ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระบรมสารีสริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ พร้อมกับพระพุทธรูปทองคำจำนวน 5 องค์

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น