พวงมาลาพระราชทาน “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่”

154

พวงมาลาพระราชทาน “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่”

วันที่ 5 ก.พ. 66 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ที่ ศาลาสหัท-หงส์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ อายุ 93 ปี เจ้านายฝ่ายเหนืออาวุโส อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทย ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองเสื่อม ณ บ้านเลขที่ 34 ถนนจ่าบ้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 17.25 น. ของวันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2566

โดยคณะทายาทได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีล้านนาและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่