เชียงใหม่ เปิดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดขบวนบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทาน

87

เชียงใหม่ เปิดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดขบวนบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 พร้อมปล่อยขบวนรถบุพผชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม

โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ซึ่งระหว่างพิธีเปิดงานนั้น เต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต่างมาเฝ้าชมขบวนแห่รถบุปผาชาติ เต็มสองฝั่งถนน โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ล้านนา บุปผาเวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมพาพันธ์ 2566 ซึ่งนับเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามขบวนดอกไม้นานาพันธุ์

โดยแต่ละขบวนตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา พร้อมสาวงามนั่งโปรยยิ้มมาบนรถขบวนบุปผาชาติให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดเส้นทางผ่านถนนท่าแพ เพื่อเข้าสู่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มโดยขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามด้วยขบวนรถบุปผาชาติที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด 22 ขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขบวนคานิวัล สีสันแห่งมวลพฤกษา

โดยขบวนที่ส่งเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน 17 ขบวน แบ่ง เป็นประเภทสวยงาม 5 ขบวน และประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 12 ขบวน ส่วนอีก 5 ขบวน ร่วมโชว์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมรถบุปผชาติที่เข้าประกวดทั้งหมด ได้ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ได้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะตั้งจัดแสดงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566
ประกอบด้วย

ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ อปท.
รางวัลรองชนะเลิศยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอฝาง ร่วมกับ อปท.

รถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ อำเภอฝาง ร่วมกับ อปท.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อำเภอแม่ออน ร่วมกับ อปท.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อำเภอแม่แตง ร่วมกับ อปท.
รางวัลชมเชย อำเภอจอมทอง ร่วมกับ อปท./ อำเภอสันทราย ร่วมกับ อปท.

รถบุปผชาติ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ อปท.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อำเภอสันกำแพง ร่วมกับ อปท.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อำเภอแม่ริม ร่วมกับ อปท.
รางวัลชมเชย อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ อปท. /อำเภอสารภี ร่วมกับ อปท.