ปลดนายก อบต.พ้นตำแหน่ง เหตุคำพิพากษา ว่าด้วยการพนัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ได้มีประกาศ อ.แำเภอ่สาย ลงวันที่ 31 ม.ค.2566 ให้นายธารินทร์ ฝั้นคำสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โป่งงาม อ.แม่สาย พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ดั

ยให้เหตุผลว่าเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยหนังสือมีเนื้อหาว่าทางนายอำเภอได้พิจารณาคุณสมบัติของนายธารินทร์เน ื่องจากนายธารินทร์ถูกคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1733/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.2565 ยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุธรณ์ให้จำคุก 3 เดือนไม่รอลงอาญาแต ่เนื่องจากไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนจึงเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นกักขังมีกำหนด 3 เดือน

นอกจากนี้ทาง จ.เชียงราย ยังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ชร 0023.4/005 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565 และทางอำเภอได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่านายธารินทร์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.ปี 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) ปี 2562 ที่ระบุว่าผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฯ หรือกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ฯลฯ ดัง

ั้นทาง อ.แม่สาย จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กฎกระทรวง หนังสือ จ.เชียงราย และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยให้นายธารินทร์พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.โป่งงาม นับตั้งแต่วันที่ต้องคำพิพากษาและรับโทษ กระนั้นหากประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งทางปกครองสามารถทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน ได้ต่อไป

สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 เมื่อตำรวจ ภ.5 และ สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันออนไลน์ จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลและเข้าค้นบ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านดู่ พบชาย 1 คน และของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เราเตอร์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สอบสวนให้การรับสารภาพว่าเป็นพนักงานเว็ปไซต์ ดูแลลูกค้า รับฝากและถอนเงิน และให้การซัดทอดว่าผู้ที่ว่าจ้างคือนายธารินทร์โดยมีหลักฐานเป็นการโอนเงินค่าจ้างและรายได้ให้กันไปมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาต่อนายธารินทร์ว่า “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหือเข้าพนันใการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตฯ” หลังจา

กนั้นแขวงเชียงรายและศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีคำพิพากษาให้กักขังซึ่งนายธารินทร์ให้การรับสารภาพแต่ขอให้ลงโทษสถานเบาทั้ง 2 ศาล ต่อมานายธารินทร์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.โป่งงาม เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564 กระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าว

ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย แจ้งว่าขั้นตอนหลังจากนี้คือทางท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานไปยัง กกต.ว่านายก อบต.ดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วหรือไม่ ซึ่งหากทาง กกต.ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเข้าข่ายพ้นจากตำแหน่งก็จะมีการเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.โป่งงาม ครั้งใหม่ต่อไป.