พะเยา หมอกควันพ่นพิษเกินค่ามาตรฐาน ประเดิมวันแรกปกคลุมทั่วจังหวัด (คลิป)

58

พะเยา หมอกควันพ่นพิษเกินค่ามาตรฐาน ประเดิมวันแรกปกคลุมทั่วจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากทางจังหวัดได้ประกาศงดเผา 1 กุมภาพันธ์ 66 เป็นวันแรกทำให้พื้นที่ในจังหวัดพะเยามีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นอาคารบ้านเรือน รวมทั้งตัวเมืองพะเยาโดยมองจากจุดชมวิว ซึ่งเป็นจุดชมวิวบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ. เมือง จ.พะเยา ซึ่งอยู่บนเขาดอยหลวงและเป็นที่สูง ของพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ปกติจะเห็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศตัวทั่วจังหวัด และตัวเมืองพะเยาวันนี้ได้ถูกหมอกควันปกคลุมไปทั่ว

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนเส้นทางต่างๆและหมู่บ้านพบว่าจะปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ปกคลุมไปทั่วเมืองและหนาแน่นชึ่งก่อนหน้า วันที่จะมีการประกาศหยุดเผาชาวบ้านเริ่มชิงเผาเมื่อวานและช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนเป็นสาเหตุให้สถานการณ์หมอกควันเกินค่ามาตรฐานโดยจะพบเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจนโดยค่า PM 2.5 ในวันนี้อยู่ที่  61 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 76 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 126 ไมโครกรัมทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า จังหวัดพะเยาได้จัด เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า และทำแนวกันไปป่าด้วย